• โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1

    โดย เว็บมาสเตอร์เมื่อ 4 มีนาคม 2557

    ศูนย์ภาษาจัดโครงการ English Camp Season 1 ให้กับตัวแทนนักศึกษาในทุกคณะ เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้แสดงศักยภาพของตน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนไปในเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557...