• ประกาศสำหรับนักศึกษารหัส 57 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

  โดย เว็บมาสเตอร์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561

  ประกาศ
  นักศึกษารหัส 57(ภาคปกติและภาคพิเศษ) ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ
  และนักศึกษารหัส 57 คนใดที่ยังไม่ผ่านการสอบหรืออบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษแล้วไม่มีรายชื่อตามแนบ
  ** (คนที่สอบครบแล้วรออบรม รอประกาศอีกครั้งค่ะ)
  กรุณาติดต่อ ศูนย์ภาษา เรื่อง...