โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ และบุคลากร

ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อเสริมสร้างและเอื้ออำนวยการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้แก่บุคลากร เพื่อการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากลและเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 11/09/2557 14:59
  • ผู้เข้าชม : 21 ครั้ง