รับข้อมูลข่าวสารของศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษาฯ เชิญชวนเข้ากลุ่ม ไว้สอบถาม รับข่าวสาร และ รับความรู้ภาษาอังกฤษ
*สามารถเข้ากลุ่มไลน์ศูนย์ภาษาฯ*
1.MCRU LC Exit Exam 01
เข้ากลุ่มไลน์
2️.MCRU LC Exit Exam 02
เข้ากลุ่มไลน์
3️.MCRU LC Exit Exam 03
เข้ากลุ่มไลน์
*ลงทะเบียนสอบ* และ *ดูว่าแต่ละ Part ได้กี่คะแนน*
http://lc.mcru.ac.th/register_eee/
ดาวน์โหลด *คู่มือ Exit Exam และ เอกสารศูนย์ภาษาฯ*
https://bit.ly/3jl6E2x