กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

กำหนดการสมัครสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ


สำหรับเดือนกรกฏาคม(ภาคปกติ) ลิงค์สมัครสอบ
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-7 กรกฏาคม 2562 ตามกำหนดการแนบในรูปด้านล่าง
หลังทำการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
หากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยตามกำหนดการ จะไม่สามารถเข้าสอบได้

คำแนะนำในการเข้าสอบ


1. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในการเข้าสอบ คู่กับบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. นักศึกษาต้องแต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
3. ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันและเวลาที่นักศึกษาได้ทำการสมัครไว้
4. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาทีเพื่อฟังอธิบายการทำข้อสอบ
5. ไม่อนุญาติให้นำสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวสอบและบัตรที่ใช้ยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบตามข้อ 1.
6. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที
7. ให้นักศึกษาเตรียมหูฟังมาด้วยตนเอง *เพื่อใช้ในการทำข้อสอบ Part Listening

หมวดหมู่ : ข่าวการสอบ

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 04/07/2562 13:00
  • ผู้เข้าชม : 27 ครั้ง