โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศูนย์ภาษาจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น โดยการใช้สื่อและบริการด้านต่างๆ ของศูนย์ภาษา ในการสร้างเสริมและเอื้ออำนวยการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพนักศึกษาที่กำลังจะก้าวไปเป็นบัณฑิตในฐานะพลเมืองในประชาคมอาเซียนที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 08/09/2557 14:59
  • ผู้เข้าชม : 18 ครั้ง