กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 - 6

ศูนย์ภาษาร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคคุณูปถัมภื"
จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 30/08/2560 15:04
  • ผู้เข้าชม : 24 ครั้ง