กิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 - 6

ศูนย์ภาษาร่วมกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอจอมบึง
จัดกิจกรรมอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 - 6
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 28/08/2560 10:40
  • ผู้เข้าชม : 18 ครั้ง