โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558

ศูนย์ภาษาจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2559

หมวดหมู่ : ข่าวอบรม

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 07/07/2559 10:47
  • ผู้เข้าชม : 29 ครั้ง