โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวัดความรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษาร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวัดความรู้และการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษและเพื่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : ข่าวอบรม

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 30/11/2558 09:34
  • ผู้เข้าชม : 30 ครั้ง