ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มาศึกษาดูงาน

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้นำคณะอาจารย์ และบุคลากรประจำศูนย์ภาษา จำนวน 10 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 14/07/2558 13:12
  • ผู้เข้าชม : 32 ครั้ง