ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาศึกษาดูงาน

ศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำคณะกรรมการดำเนินงาน อาจารย์ และบุคลากรประจำศูนย์ภาษาและศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้เขียน : เว็บมาสเตอร์
  • วันที่โพสต์ : 08/05/2558 13:55
  • ผู้เข้าชม : 43 ครั้ง