ตรางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ห้องสอบ วันสอบ เริ่มเวลา หมดเวลา จำนวนที่นั่งสอบ ลงทะเบียนแล้ว