ตรางสอบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ห้องสอบ วันสอบ เริ่มเวลา เวลา จำนวนที่นั่งสอบ ลงทะเบียนแล้ว
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 01/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 15 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 01/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 10 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 01/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 14 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 01/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 10 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 01/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 01/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 4 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 03/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 03/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 03/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 03/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 03/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 3 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 03/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 04/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 13 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 04/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 08/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 08/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 08/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 15 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 08/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 08/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 4 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 08/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 11/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 19 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 11/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 15/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 15/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 9 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 15/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 15 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 15/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 9 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 15/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 15/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 17/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 17/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 17/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 13 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 17/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 17/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 17/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 18/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 17 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 18/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 22/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 11 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 22/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 22/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 22/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 15 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 22/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 22/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 24/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 24/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 24/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 24/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 24/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 24/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 25/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 18 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ช่วง COVID) 25/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 29/12/2021 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 29/12/2021 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 1 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 (สอบช่วง COVID) 29/12/2021 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 29/12/2021 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 29/12/2021 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 0 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 (สอบช่วง COVID) 29/12/2021 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 7 ที่นั่ง