ตรางสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ห้องสอบ วันสอบ เริ่มเวลา เวลา จำนวนที่นั่งสอบ ลงทะเบียนแล้ว
Self Access Leaning ชั้น 4 27/05/2022 09:00:00 11:00:00 15 ที่นั่ง 6 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 27/05/2022 11:30:00 13:30:00 15 ที่นั่ง 8 ที่นั่ง
Self Access Leaning ชั้น 4 27/05/2022 14:00:00 16:00:00 15 ที่นั่ง 2 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 27/05/2022 09:00:00 11:00:00 20 ที่นั่ง 10 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 27/05/2022 11:30:00 13:30:00 20 ที่นั่ง 14 ที่นั่ง
LAB Computer 4 ชั้น 2 27/05/2022 14:00:00 16:00:00 20 ที่นั่ง 20 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ) 28/05/2022 09:00:00 11:00:00 30 ที่นั่ง 30 ที่นั่ง
LAB Computer 4 Floor 2 (สอบช่วง วันเสาร์ ) 28/05/2022 11:30:00 13:30:00 30 ที่นั่ง 30 ที่นั่ง