โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 4 มีนาคม 2557

ศูนย์ภาษาจัดโครงการ English Camp Season 1 ให้กับตัวแทนนักศึกษาในทุกคณะ เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษได้แสดงศักยภาพของตน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนไปในเวลาเดียวกัน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557

 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1
 • โครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp Season 1