ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน

โดย : เว็บมาสเตอร์เมื่อ : 28 มีนาคม 2556

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยามาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี ผศ.ธนวัฒน์ จารุภัทรศิริพงษ์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ภาษา พาเข้าเยี่ยมชมห้องต่างๆ ภายในศูนย์ภาษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน
 • ศูนย์ภาษา มรภ.อยุธยา มาศึกษาดูงาน