ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 58 (ภาคปกติ)

By : เว็บมาสเตอร์Date : August 8th, 2017

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น.
ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ (หอประชุมข้างสระว่ายน้ำ) กำหนดการตามรูปแนบ
ขอให้นักศึกษารหัส 58 ทุกคน เข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าว

  • ประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษารหัส 58 (ภาคปกติ)