ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4
เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

โทรศัพท์ 032-720 536 ต่อ 1214
อีเมล lcmcru1997@gmail.com
LC MCRU
Lineเพิ่มเพื่อน